familiarly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

familiarly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm familiarly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của familiarly.

Từ điển Anh Việt

 • familiarly

  /fə'miljəli/

  * phó từ

  thân mật

  không khách khí; suồng sã

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • familiarly

  in an intimately familiar manner

  Sid, as he was familiarly known by his friends, was one of the most respected and devoted members of the socialist minority group