fc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fc.

Từ điển Anh Việt

  • fc

    * (viết tắt)

    câu lạc bộ bóng đá (Football Club)