faq nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

faq nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm faq giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của faq.

Từ điển Anh Việt

  • faq

    Viết tắt của Frequently Asked Questions: Các Câu Thường Hỏi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • faq

    a list of questions that are frequently asked (about a given topic) along with their answers