fat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fat.

Từ điển Anh Việt

 • fat

  /fæt/

  * tính từ

  được vỗ béo (để giết thịt)

  béo, mập, béo phì, mũm mĩm

  béo, đậm nét (chữ in)

  béo, có dầu, có mỡ

  béo (than)

  dính, nhờn (chất đất...)

  màu mỡ, tốt

  fat lands: đất màu mỡ

  béo bở, có lợi, có lãi

  a fat job: việc làm béo bở

  đầy áp

  a fat purse: túi tiền đầy ắp, túi tiền dầy cộm

  chậm chạp, trì độn

  to cut up fat

  để lại nhiều tiền

  a fat chance

  (từ lóng) sự đen đủi, sự không may chút nào

  he's a fat chance: hắn ta đen đủi quá, hắn ta chẳng may mắn chút nào

  a fat lot

  (từ lóng) nhiều gớm ((thường), (mỉa mai)), rất ít, cóc khô

  a fat lot of good it did you: tưởng bở lắm đấy à

  a fat lot you know about it: cậu thì biết cóc khô gì về chuyện ấy

  a fat lot I care: tớ cóc cần

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fat

  * kinh tế

  chất béo

  có dầu

  có mỡ

  * kỹ thuật

  dầu mỡ

  mỡ

  xây dựng:

  béo (sét)

  y học:

  chất béo

  hóa học & vật liệu:

  mỡ dầu mỡ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fat

  a soft greasy substance occurring in organic tissue and consisting of a mixture of lipids (mostly triglycerides)

  pizza has too much fat

  having an (over)abundance of flesh

  he hadn't remembered how fat she was

  Antonyms: thin

  having a relatively large diameter

  a fat rope

  lucrative

  a juicy contract

  a nice fat job

  Synonyms: juicy

  marked by great fruitfulness

  fertile farmland

  a fat land

  a productive vineyard

  rich soil

  Synonyms: fertile, productive, rich

  Similar:

  adipose tissue: a kind of body tissue containing stored fat that serves as a source of energy; it also cushions and insulates vital organs

  fatty tissue protected them from the severe cold

  Synonyms: fatty tissue

  fatness: excess bodily weight

  she disliked fatness in herself as well as in others

  Synonyms: blubber, avoirdupois

  Antonyms: leanness

  fatten: make fat or plump

  We will plump out that poor starving child

  Synonyms: flesh out, fill out, plump, plump out, fatten out, fatten up

  fatty: containing or composed of fat

  fatty food

  fat tissue

  Antonyms: nonfat