fatty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fatty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fatty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fatty.

Từ điển Anh Việt

 • fatty

  /'fæti/

  * tính từ

  béo; như mỡ; có nhiều mỡ

  fatty acids: (hoá học) axit béo

  phát phì

  có đọng mỡ

  fatty degeneration of heart: bệnh thoái hoá mỡ của tim

  * danh từ

  ((thường) để gọi) chú béo, chú bệu, anh phệ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fatty

  * kinh tế

  béo

  nhiều mỡ

  như mỡ

  * kỹ thuật

  mỡ

  hóa học & vật liệu:

  béo

  có chất béo

Từ điển Anh Anh - Wordnet