butterball nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

butterball nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm butterball giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của butterball.

Từ điển Anh Việt

  • butterball

    * danh từ

    (thông tục) người béo mập

Từ điển Anh Anh - Wordnet