fatal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fatal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fatal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fatal.

Từ điển Anh Việt

 • fatal

  /'feitl/

  * danh từ

  chỗ béo bở, chỗ ngon

  to live on the fatal of the land: ăn ngon mặc đẹp; ngồi mát ăn bát vàng

  mỡ, chất béo

  (sân khấu) vai thích hợp, vai tủ

  (hoá học) chất béo, glyxerit

  to chew the fat

  (xem) chew

  the fat is in the fire

  sự đã rồi chẳng còn làm gì được nữa

  chuyện nguy kịch xảy ra đến nơi

  * ngoại động từ

  nuôi béo, vỗ béo

  to kill the fatted calf for

  (xem) calf

  * tính từ

  có số mệnh, tiền định, không tránh được

  fatal sisters: thần mệnh

  fatal shears: lưỡi hái của thần chết; sự chết

  quyết định; gây tai hoạ, tai hại, làm nguy hiểm đến tính mạng, chí tử, làm chết, đưa đến chỗ chết, đem lại cái chết

  a fatal blow: đòn quyết định; đòn chí tử

  a fatal disease: bệnh chết người

  a fatal mistake: lỗi lầm tai hại

  tính ma quỷ, quỷ quái, tai ác

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fatal

  bringing death

  Antonyms: nonfatal

  controlled or decreed by fate; predetermined

  a fatal series of events

  Synonyms: fateful

  Similar:

  fateful: having momentous consequences; of decisive importance

  that fateful meeting of the U.N. when...it declared war on North Korea"- Saturday Rev

  the fatal day of the election finally arrived

  black: (of events) having extremely unfortunate or dire consequences; bringing ruin

  the stock market crashed on Black Friday

  a calamitous defeat

  the battle was a disastrous end to a disastrous campaign

  such doctrines, if true, would be absolutely fatal to my theory"- Charles Darwin

  it is fatal to enter any war without the will to win it"- Douglas MacArthur

  a fateful error

  Synonyms: calamitous, disastrous, fateful