fat clay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fat clay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fat clay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fat clay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fat clay

  * kỹ thuật

  đất sét béo

  đất sét dẻo

  sét béo

  hóa học & vật liệu:

  sét béo (khoáng vật)

  sét mỡ