electronic tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • electronic tube

  * kỹ thuật

  đèn điện tử

  đèn electron

  van điện tử

  điện tử & viễn thông:

  ống điện tử