electronic tap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic tap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic tap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic tap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electronic tap

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vòi điện tử