electronic inlay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic inlay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic inlay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic inlay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electronic inlay

    * kỹ thuật

    hình khảm điện tử