electronic pen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic pen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic pen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic pen.

Từ điển Anh Việt

 • electronic pen

  (Tech) bút điện tử

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • electronic pen

  * kỹ thuật

  bút điện tử

  điện lạnh:

  bút (chì) điện tử