electronic media nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic media nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic media giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic media.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • electronic media

  * kinh tế

  phương tiện truyền thông điện tử

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  phương tiện điện tử