electronics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronics.

Từ điển Anh Việt

 • electronics

  /ilek'trɔniks/

  * danh từ, số nhiều dùng như số ít

  điện tử học

 • electronics

  (Tech) điện tử học, môn điện tử; công trình điện tử [ĐL]

 • electronics

  điện tử học, kỹ thuật điện tử

  transistor e. điện tử học, các thiết bị bán dẫn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • electronics

  * kỹ thuật

  điện tử

  điện tử học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • electronics

  the branch of physics that deals with the emission and effects of electrons and with the use of electronic devices