electronic beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electronic beam

    * kỹ thuật

    chùm tia điện tử