electronic cooler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic cooler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic cooler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic cooler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • electronic cooler

  * kỹ thuật

  bộ làm lạnh Peltier

  điện lạnh:

  bộ làm lạnh nhiệt điện

  máy lạnh điện tử