electronic transactions integrated services (etis) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic transactions integrated services (etis) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic transactions integrated services (etis) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic transactions integrated services (etis).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electronic transactions integrated services (etis)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    các dịch vụ giao dịch tích hợp điện tử