electronic funds transfer (eft) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic funds transfer (eft) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic funds transfer (eft) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic funds transfer (eft).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • electronic funds transfer (eft)

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  sự chuyển tiền điện tử

  điện tử & viễn thông:

  chuyển tiền điện tử