electronic benefits transfer (ebt) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic benefits transfer (ebt) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic benefits transfer (ebt) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic benefits transfer (ebt).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electronic benefits transfer (ebt)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    chuyển trợ cấp bằng điện tử