electronic azimuth director indicator (eadi) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electronic azimuth director indicator (eadi) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electronic azimuth director indicator (eadi) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electronic azimuth director indicator (eadi).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electronic azimuth director indicator (eadi)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đèn chỉ thị của bộ định hướng góc phương vị điện tử