demand structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demand structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demand structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demand structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • demand structure

    * kinh tế

    kết cấu nhu cầu