demand inflation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demand inflation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demand inflation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demand inflation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • demand inflation

    * kinh tế

    lạm phát do cầu tăng

    lạm phát do nhu cầu