demand concept nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demand concept nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demand concept giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demand concept.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • demand concept

    * kinh tế

    khái niệm nhu cầu