demand analysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demand analysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demand analysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demand analysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • demand analysis

  * kinh tế

  phân tích nhu cầu

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  phân tích nhu cầu

  phân tích thứ nguyên