demand-side nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demand-side nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demand-side giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demand-side.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • demand-side

    * kinh tế

    trường phái chú trọng nhu cầu