demand items nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demand items nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demand items giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demand items.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • demand items

    * kinh tế

    những mặt hàng bán chạy