demand meter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demand meter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demand meter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demand meter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • demand meter

    * kỹ thuật

    điện:

    máy đo nhu cầu