demand of labour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demand of labour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demand of labour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demand of labour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • demand of labour

    * kinh tế

    nhu cầu về sức lao động