demand expected nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demand expected nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demand expected giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demand expected.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • demand expected

    * kinh tế

    nhu cầu mong muốn