demand report nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demand report nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demand report giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demand report.

Từ điển Anh Việt

  • demand report

    (Tech) báo cáo theo yêu cầu