demand for goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demand for goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demand for goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demand for goods.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • demand for goods

    * kinh tế

    nhu cầu về hàng hóa