demand growth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demand growth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demand growth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demand growth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • demand growth

    * kinh tế

    sự tăng trưởng nhu cầu