demand for labour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demand for labour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demand for labour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demand for labour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • demand for labour

    * kinh tế

    cầu (về) lao động