demand factor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

demand factor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm demand factor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của demand factor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • demand factor

  * kỹ thuật

  hệ số nhu cầu

  hệ số tải

  hóa học & vật liệu:

  hệ số yêu cầu