call slip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

call slip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm call slip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của call slip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • call slip

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    vòng cuộc gọi