call detail recording nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

call detail recording nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm call detail recording giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của call detail recording.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • call detail recording

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự ghi chi tiết cuộc gọi