block time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

block time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm block time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của block time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • block time

  * kinh tế

  thời gian đi

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  thời gian khối