blockishly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blockishly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blockishly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blockishly.

Từ điển Anh Việt

  • blockishly

    xem blockish