blockmilk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blockmilk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blockmilk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blockmilk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blockmilk

    * kinh tế

    sữa bánh