block check nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

block check nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm block check giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của block check.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • block check

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  kiểm tra khối

  sự kiểm tra khối

  điện tử & viễn thông:

  kiểm tra ký tự khối