block plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

block plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm block plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của block plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • block plan

    * kỹ thuật

    mặt bằng khu đất

    xây dựng:

    mặt bằng lô đất