block size nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

block size nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm block size giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của block size.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • block size

  * kỹ thuật

  độ dài khối

  điện tử & viễn thông:

  cỡ khối

  toán & tin:

  kích thước khối