blockhead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blockhead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blockhead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blockhead.

Từ điển Anh Việt

  • blockhead

    /'blɔkhəd/

    * danh từ

    người ngu dốt, người đần độn

Từ điển Anh Anh - Wordnet