dunderhead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dunderhead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dunderhead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dunderhead.

Từ điển Anh Việt

  • dunderhead

    /'dʌndəhed/

    * danh từ

    người ngốc nghếch, người xuẩn ngốc, người ngu độn

Từ điển Anh Anh - Wordnet