blockish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blockish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blockish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blockish.

Từ điển Anh Việt

 • blockish

  /'blɔkiʃ/

  * tính từ

  như khối, như tảng, như súc

  ngu dốt, đần độn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • blockish

  resembling a block in shape

  Synonyms: blocky