blockette nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blockette nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blockette giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blockette.

Từ điển Anh Việt

  • blockette

    (Tech) khối con