block lava nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

block lava nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm block lava giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của block lava.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • block lava

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khối dung nham