block chain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

block chain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm block chain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của block chain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • block chain

  * kỹ thuật

  xích bản lề

  xích tấm

  xích truyền động

  cơ khí & công trình:

  xích bản lệ

  hóa học & vật liệu:

  xích quay