block code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

block code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm block code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của block code.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • block code

  * kỹ thuật

  mã khối

  toán & tin:

  mã bloc

  mã block