blockade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blockade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blockade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blockade.

Từ điển Anh Việt

 • blockade

  /blɔ'keid/

  * danh từ

  sự phong toả, sự bao vây

  to raise a blockade: rút bỏ một phong toả

  to run the blockade: tránh thoát vòng vây

  paper blockade: sự phong toả trên giấy tờ (có tuyên bố nhưng không thực hiện)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự ùn lại, sự tắc nghẽn (xe cộ)

  sự mắc nghẽn (vì tuyết, băng...)

  * ngoại động từ

  phong toả, bao vây

  che mất (mắt)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm tắc nghẽn, làm trở ngại (lối đi lại)

Từ điển Anh Anh - Wordnet